(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Markus Kiderlen
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Institut for Matematik, Science & Technology
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Markus
Efternavn Kiderlen
Titel Lektor
Post til Arbejde
Fagligt Teoretisk statistik, konveks- og integralgeometri, stokastisk geometri, stereologi, punktprocesser, geometrisk tomografi
Arbejdsadresse:
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C
Tlf. 8715 5383
Email:
kiderlen@math.au.dk