(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Stefan Nygaard Hansen
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Inst. f. Folkesundhed, Sektion f. Biostatistik,Health
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Stefan Nygaard
Efternavn Hansen
Titel Kandidat i Statistik
Post til Arbejde
Fagligt
Arbejdsadresse:
Bartholins Alle 2
8000 Aarhus C
Email:
Stefanh@biostat.au.dk