(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Emil Hedevang
Institution Andet/Privat
Afdeling ----
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Emil
Efternavn Hedevang
Titel Cand.scient., ph.d.
Post til Privat
Fagligt Anvendt matematik og stokastik
Arbejdsadresse:
----
---- ----
Hjemmeadresse:
Hans Schourups Gade 9, 2.tv.
8000 Århus C
Mobil 42 94 44 92
Email:
emilhedevang@gmail.com