(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Steffen Møllegaard Iversen
Institution Undervisningsministeriet
Afdeling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Kontor for Prøver, Eksamen og Test
Delkorps Matematik
Type Aftager
Fornavn Steffen Møllegaard
Efternavn Iversen
Titel Enhedsleder, Cand.scient, phd
Post til Privat
Fagligt Matematikkens didaktik (Mathematics Education)
Arbejdsadresse:
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. +45 3392 5064
Hjemmeadresse:
Nordvej 8
4000 
Mobil 26 14 89 90
Email:
steffen.mollegaard.iversen@stukuvm.dk