(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Robert Dahl Jacobsen
Institution Andet/Privat
Afdeling Grundfos A/S
Delkorps Matematik
Type Aftager
Fornavn Robert Dahl
Efternavn Jacobsen
Titel Ph.d., cand.scient. matematik
Post til Arbejde
Fagligt Analyse generelt, wavelets og anvendelser, statistik
Arbejdsadresse:
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Tlf. 99 40 88 42
Email:
rdjacobsen@grundfos.com