(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Anders Nedergaard Jensen
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Institut for Matematik, Science & Technology
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Anders Nedergaard
Efternavn Jensen
Titel Ph.D.
Post til Arbejde
Fagligt Algebra, Gröbner baser, polytoper
Arbejdsadresse:
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C
Email:
jensen@imf.au.dk