(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Cathrine Jacobsen
Institution Arbejdsmarkedets Tillægspension
Afdeling Arbejdsmarkedets Tillægspension
Delkorps Mat/Øk.
Type Aftager
Fornavn Cathrine
Efternavn Jacobsen
Titel Risikoanalytiker
Post til Arbejde
Fagligt Matematisk finansiering, kreditrisiko, derivater
Arbejdsadresse:
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Tlf. 38 15 36 29
Email:
cathchat77@hotmail.com