(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Søren Jøndrup
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Matematiske fag, Science
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Søren
Efternavn Jøndrup
Titel Lic.scient.
Post til Arbejde
Fagligt Algebra
Arbejdsadresse:
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Email:
jondrup@math.ku.dk