(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Niklas Kohl
Institution Copenhagen Business School
Afdeling Dept. Of Finance
Delkorps Mat/Øk.
Type Intern
Fornavn Niklas
Efternavn Kohl
Titel Civilingeniør, Ph.D.
Post til Privat
Fagligt Operationsanalyse
Arbejdsadresse:
Solbjerg Plads 3,
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 15 36 19
Hjemmeadresse:
Store Mølle Vej 7, st.th.
2300 København S
Mobil 91 17 14 77
Email:
niklaskohl@yahoo.dk