(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Nina Lange
Institution Copenhagen Business School
Afdeling Dept. Of Finance
Delkorps Mat/ěk.
Type Intern
Fornavn Nina
Efternavn Lange
Titel Cand.scient.oecon., vid.ass.
Post til Arbejde
Fagligt Finansiering, statistik
Arbejdsadresse:
Solbjerg Plads 3,
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 15 36 20
Email:
nl.fi@cbs.dk