(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Nina Lange
Institution Danmarks Tekniske Universitet
Afdeling DTU Management Engineering
Delkorps Mat/ěk.
Type Intern
Fornavn Nina
Efternavn Lange
Titel cand.scient.oecon, ph.d.
Post til Arbejde
Fagligt Finansiering, statistik
Arbejdsadresse:
Produktionstorvet, bygning 424
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 25 48 00
Email:
nilan@dtu.dk