(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Thomas Bruun Madsen
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Institut for Matematik, Science & Technology
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Thomas Bruun
Efternavn Madsen
Titel Cand.scient., Ph.D.
Post til Arbejde
Fagligt Geometri
Arbejdsadresse:
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C
Tlf. +45 87155728
Email:
thomas.madsen@math.au.dk