(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Bo Markussen
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Matematiske fag, Science
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Bo
Efternavn Markussen
Titel Cand.Scient., Ph.D.
Post til Arbejde
Fagligt Anvendt statistik, Stokastiske processer, Funktional Data Analyse, Computational statistics
Arbejdsadresse:
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Tlf. 35 32 07 78
Email:
bomar@math.ku.dk