(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

John Olsen
Institution Andet/Privat
Afdeling Nordea Liv & Pension
Delkorps Matematik
Type Aftager
Fornavn John
Efternavn Olsen
Titel Ph.D., Cand.Scient.
Post til Privat
Fagligt Differential geometri, Riemannsk geometri, Algebraisk topologi og differential topologi
Arbejdsadresse:
Klausdalsbrovej 615
2750 Ballerup
Hjemmeadresse:
Hornbækgade 3, 1.tv.
2200 København N
Tlf. 42 73 48 82
Mobil 42 73 48 82
Email:
johno2211@gmail.com