(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Jørn Børling Olsson
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Matematiske fag, Science
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Jørn Børling
Efternavn Olsson
Titel Professor emeritus
Post til Privat
Fagligt Algebra, Kombinatorik
Arbejdsadresse:
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Hjemmeadresse:
Kovangen 225
3480 Fredensborg
Tlf. 48 48 28 64
Mobil 61 60 83 85
Email:
olsson@math.ku.dk