(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Jesper Lund Pedersen
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Matematiske fag, Science
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Jesper Lund
Efternavn Pedersen
Titel Lektor
Post til Arbejde
Fagligt Sandsynlighedsregning og matematisk finansiering
Arbejdsadresse:
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Tlf. 35 32 07 75
Email:
jesper@math.ku.dk