(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Anders R°nn-Nielsen
Institution Copenhagen Business School
Afdeling Dept. Of Finance
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Anders
Efternavn R°nn-Nielsen
Titel Lektor
Post til Arbejde
Fagligt Sandsynlighedsregning, Stokastiske processer, LÚvy modeller, Stereologi, Rumlig statistik
Arbejdsadresse:
Solbjerg Plads 3,
2000 Frederiksberg
Tlf. 3815 3738
Email:
aro.fi@cbs.dk