(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Alexander Sokol
Institution Andet/Privat
Afdeling Nordea Liv & Pension
Delkorps Statistik
Type Aftager
Fornavn Alexander
Efternavn Sokol
Titel Cand.scient., Ph.D.
Post til Privat
Fagligt Sandsynlighedsregning, Statistik
Arbejdsadresse:
Klausdalsbrovej 615
2750 Ballerup
Tlf. 20 87 97 68
Hjemmeadresse:
Haraldsgade 1, 2.tv.
2200 KÝbenhavn N
Tlf. 20 87 97 68
Mobil 20 87 97 68
Email:
alexander.sokol@gmail.com