(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Lubna Abu Hassan
Institution Andet/Privat
Afdeling Øregaard Gymnasium
Delkorps Matematik
Type Aftager
Fornavn Lubna
Efternavn Abu Hassan
Titel Cand.Scient.
Post til Privat
Fagligt Videnskabsteori for de matematiske fag, matematikkens historie, matematikkens filosofi
Arbejdsadresse:
Gersonsvej 32
2900 Hellerup
Tlf. 30 38 02 41
Hjemmeadresse:
Vibevej 57, 2.tv.
2400 København NV
Tlf. 30 38 02 41
Mobil 30 38 02 41
Email:
la@oregard.dk