(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Lars NÝrvang Andersen
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Institut for Matematik, Science & Technology
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Lars NÝrvang
Efternavn Andersen
Titel Ph.D.
Post til Arbejde
Fagligt Sandsynlighedsteori, Statistik, Bioinformatik
Arbejdsadresse:
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C
Tlf. 8715 5717
Email:
larsa@math.au.dk