(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Niels Trolle Andersen
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Inst. f. Folkesundhed, Sektion f. Biostatistik,Health
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Niels Trolle
Efternavn Andersen
Titel Lektor, lic.scient.
Post til Arbejde
Fagligt
Arbejdsadresse:
Bartholins Alle 2
8000 Aarhus C
Tlf. +45 8716 7994
Fax +45 9816 7305
Email:
trolle@ph.au.dk