(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Sara Arklint
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Matematiske fag, Science
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Sara
Efternavn Arklint
Titel Cand.Scient., Ph.D.
Post til Arbejde
Fagligt Algebra, funktionalanalyse, operatoralgebraer
Arbejdsadresse:
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Tlf. 3013 2768
Email:
arklint@math.ku.dk