(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Rasmus Axelsen
Institution Andet/Privat
Afdeling ZBC Vordingborg
Delkorps Matematik
Type Aftager
Fornavn Rasmus
Efternavn Axelsen
Titel Cand.Scient (Matematik & filosofi)
Post til Arbejde
Fagligt Analyse, topologi
Arbejdsadresse:
Chr. Richardtsvej 43
4760 Vordingborg
Tlf. 5578 8888
Email:
raax@zbc.dk