(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Jesper Bang-Jensen
Institution Andet/Privat
Afdeling Sct. Knuds Gymnasium
Delkorps Matematik
Type Aftager
Fornavn Jesper
Efternavn Bang-Jensen
Titel Lektor, Ph.D.
Post til Arbejde
Fagligt
Arbejdsadresse:
Læssøegade 154
5230 Odense M
Tlf. 6311 5660
Fax 6311 5690
Email:
JB@sctknud-gym.dk