(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Bo Martin Bibby
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Inst. f. Folkesundhed, Sektion f. Biostatistik,Health
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Bo Martin
Efternavn Bibby
Titel Lektor
Post til Arbejde
Fagligt Biostatistik, Diffusionsprocesser, Ikke-lineśr regression, Mixed linear models
Arbejdsadresse:
Bartholins Alle 2
8000 Aarhus C
Tlf. +45 8716 7996
Fax +45 8716 7305
Email:
bibby@ph.au.dk