(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Bodil Branner
Institution Danmarks Tekniske Universitet
Afdeling Institut for Matematik og Computer Science
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Bodil
Efternavn Branner
Titel Lektor emerita
Post til Privat
Fagligt Dynamiske systemer
Arbejdsadresse:
Bygning 303 B
2800 Kgs. Lyngby
Fax +45 4588 1399
Hjemmeadresse:
Ved Smedebakken 7A
2800 Kgs. Lyngby
Mobil 3062 7692
Email:
bobr@dtu.dk