(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Per Bruun Brockhoff
Institution Danmarks Tekniske Universitet
Afdeling Institut for Matematisk Modellering
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Per Bruun
Efternavn Brockhoff
Titel Professor
Post til Arbejde
Fagligt Kemometri. Anvendt statistik.
Arbejdsadresse:
Bygning 321, R. Petersens Plads
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4525 3365
Fax 4588 2673
Email:
pbb@imm.dtu.dk