(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Morten Brøns
Institution Danmarks Tekniske Universitet
Afdeling Institut for Matematik og Computer Science
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Morten
Efternavn Brøns
Titel Professor
Post til Arbejde
Fagligt Dynamiske systemer, anvendt matematik
Arbejdsadresse:
Bygning 303 B
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. +45 4525 3067
Fax +45 4588 1399
Email:
mobr@dtu.dk