(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Jessica Carter
Institution Syddansk Universitet
Afdeling Institut for Matematik og Datalogi, Naturvidenskab
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Jessica
Efternavn Carter
Titel Lektor, Ph.D.
Post til Arbejde
Fagligt Matematikkens filosofi. Matematikkens historie. Matematikkens didaktik.
Arbejdsadresse:
Campusvej 55
5230 Odense M
Tlf. 6550 2358
Fax 6550 2325
Email:
jessica@imada.sdu.dk