(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Ole F. Christensen
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Center for kvantitativ genetik og genomstudier, Institut for molekylærbiologi og genetik
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Ole F.
Efternavn Christensen
Titel Ph.D.
Post til Arbejde
Fagligt Mixed models, Animal breeding, Genetics, Geostatistics, McMc
Arbejdsadresse:
Blichers Allé 20, Postboks 50
8830 Tjele
Tlf. 8715 8029
Email:
olef.christensen@mbg.au.dk