(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Peter Ove Christensen
Institution Copenhagen Business School
Afdeling Dept. Of Finance
Delkorps Mat/ěk.
Type Intern
Fornavn Peter Ove
Efternavn Christensen
Titel Professor, dr.oecon.
Post til Arbejde
Fagligt
Arbejdsadresse:
Solbjerg Plads 3,
2000 Frederiksberg
Tlf. +45 3815 2793
Email:
poc.fi@cbs.dk