(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Jacob Stordal Christiansen
Institution Lunds Universitet
Afdeling Matematikcentrum
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Jacob Stordal
Efternavn Christiansen
Titel Docent, Lektor, Ph.D.
Post til Privat
Fagligt Matematisk analyse, Kompleks analyse, Spektralteori, Specielle funktioner
Arbejdsadresse:
Box 118
S-221 00 Lund, Sverige
Tlf. +46 46222 9863
Hjemmeadresse:
Ærøvej 6, 3.tv.
2000 Frederiksberg
Tlf. 2739 9725
Mobil 2739 9725
Email:
stordaljc@gmail.com