(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Morten Frydenberg
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Inst. f. Folkesundhed, Sektion f. Biostatistik,Health
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Morten
Efternavn Frydenberg
Titel Lektor, lic. scient.
Post til Arbejde
Fagligt Biostatistik, grafiske modeller, regressionsmodeller
Arbejdsadresse:
Bartholins Alle 2
8000 Aarhus C
Tlf. +45 8716 7992
Fax +45 8716 7305
Email:
morten@ph.au.dk