(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Bo Gervang
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Aarhus Universitet
Delkorps Matematik
Type Intern
Fornavn Bo
Efternavn Gervang
Titel Associate Professor
Post til Arbejde
Fagligt Anvendt matematik og numerisk analyse
Arbejdsadresse:
Uniparken 322
8000 Aarhus C
Tlf. +45 4189 3166
Email:
bge@ase.au.dk