(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Jørgen Granfeldt
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Institut for Matematik, Science & Technology
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Jørgen
Efternavn Granfeldt
Titel Lektor
Post til Arbejde
Fagligt
Arbejdsadresse:
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C
Tlf. 8715 5801
Fax 8613 1769
Email:
jqrgen@math.au.dk