(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Dorte Kronborg
Institution Copenhagen Business School
Afdeling Dept. Of Finance
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Dorte
Efternavn Kronborg
Titel Lektor, cand.scient.
Post til Arbejde
Fagligt Statistik
Arbejdsadresse:
Solbjerg Plads 3,
2000 Frederiksberg
Tlf. 3815 3510
Email:
kronborg@cbs.dk