(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Michael Sørensen
Institution Københavns Universitet
Afdeling Institut for Matematiske fag, Science
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Michael
Efternavn Sørensen
Titel Professor
Post til Arbejde
Fagligt Statistik og sandsynlighedsregning
Arbejdsadresse:
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Tlf. 3533 0402
Fax 3532 9555
Email:
michael@math.ku.dk