(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Michael VŠth
Institution Aarhus Universitet
Afdeling Inst. f. Folkesundhed, Sektion f. Biostatistik,Health
Delkorps Statistik
Type Intern
Fornavn Michael
Efternavn VŠth
Titel Professor
Post til Arbejde
Fagligt Statistik (anvendt og teoretisk)
Arbejdsadresse:
Bartholins Alle 2
8000 Aarhus C
Tlf. +45 8716 7987
Fax +45 8716 7305
Email:
vaeth@biostat.au.dk