(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Oversigt over faglige søgeord
)
05
13
14 Algebraisk geometri
15
15 Lineær algebra
16
17
18
19Kxx
20
22
26-xx
27
28
30
30-32 Riemannflader
30-xx
33
34-xx
35-xx
37
37B10
46Lxx C*-algebraer
53 Differentialgeometri
56
60
62
ALM
Algebra
Algebraisk topologi
Algebraisk topologi og differential topologi
Algoritmik
Analyse
Analyse generelt
Analyse og funktionsanalyse
Analysis on manifolds
Analytisk talteori
Animal breeding
Anvendelser (især indenfor biologi mm)
Anvendt matematik
Anvendt matematik og stokastik
Anvendt mikroøkonomi
Anvendt statistik
Applied Mathematics
Applied maths and stats
Approksimationsteori
Asset-Liability Management
Associative rings and algebras
Bank Regulering
Bank Unionen
Bayesian analysis
Beslutningsteori
Bioinformatik
Biostatistik
Biostatistik og epidemiologi
Bredt i mikro- og makroøkonomi
Calculus
Category theory
Commodities
Commutative rings and algebras
Complex Function Theory
Computational statistics
Continuous-Time Finance
Corporate Finance
Credit modelling
Data Mining
Data imputation
Decision-making under uncertainty
Didaktik
Differential Geometry
Differential equations
Differential geometri
Differentialgeometri
Differentialligninger
Diffusionsprocesser
Diofantisk approksimation
Directed hypergraphs
Diskret Matematik
Diskret matematik
Dynamiske systemer
Elementærafdelingens matematik
Elliptiske kurver
Energy Finance
Energy related applications
Epidemiologi
Ergodeteori
Ergodisk teori
Estimation for stokastiske processer
Fagdidaktik
Fagdidaktik i matematik
Fejlrettende koder
Finansiel planlægning
Finansiel risikostyring
Finansiel økonometri
Finansiel økonometri og operationsanalyse "til husbehov"
Finansielle markeder
Finansiering
Finansieringsmatematik
Finansieringsteori
Finansmarkeds regulering
Finansmatematik
Forecasting and verification
Forsikringsmatematik skade
Forsøgsplanlægning
Fourier analyse
Fourieranalyse
Fourieranalyse på Euklidiske rum
Fraktaler
Functhonal analysis
Functional Analysis
Functions of a complex var
Funktional Data Analyse
Funktionalanalyse
Funktionelle data
GARCH og Ikke-Lineære Modeller
Genetics
Genetik
Genopretning og Afvikling af finansielle institutter
Geometri
Geometri og topologi
Geostatistics
Grafiske modeller
Grafteori
Grundkurser i matematik
Grundlæggende statistik
Gruppeteori
Gröbner baser
Harmonisk Analyse
Harmonisk analyse
Heltalsprogrammering
IRT modeller
Ikke-lineær regression
International økonomi
Inventory models
Inverse Problemer
Inverse problemer/num anal
It og matematisk erkendelse
K- og KK-teori for C*-algebraer
K-teori
Kapitalmarkeds teori og praksis
Kategoriteori
Kemometri
Klassifikation af C*-algebraer
Kodningsteori
Kodningsteori og algebra
Kointegration
Kombinatorik
Kompleks analyse
Kompleks funktionsteori
Kryptografi
Kvalitetskontrol
Køteori
Latent variabel modeller
Levetidsmodellering
Lie grupper
Lie-grupper
Linear Algebra
Linear/nonlinear time series analysis
Lineær Algebra
Lineær algebra
Lineær programmering
Livsforsikringsmatematik
Logik
Logik og mængdelære
Logistik
Lokaliseringsteori
Lévy modeller
MCMC metoder
MSC 26-28
MSN 15
MSN 99
Makroøkonomi
Markov Chain Monte Carlo metoder
Markov decision processes
Markovkæder
Mateamtisk statistik
Matematik
Matematik bredt
Matematik-økonomi
Matematikhistorie
Matematikkens didaktik
Matematikkens didaktik (Mathematics Education)
Matematikkens filosofi
Matematikkens historie
Matematikkens historie og filosofi
Matematikundervisning/didaktik
Matematikundervisningens historie
Matematisk Analyse
Matematisk Programmering
Matematisk Statistik
Matematisk analyse
Matematisk analyse generelt
Matematisk finansiering
Matematisk finansieringsteori
Matematisk fysik
Matematisk kommunikation
Matematisk logik
Matematisk modellering
Matematisk-Fysik
Mathematical Physics
Mathematical finance
Mathematical physics
Mathematical programming
McMc
Medicinsk statistik
Medieringsanalyse og kausal inferens
Mikro- og makroøkonomi generelt
Mikroøkonomi
Mixed linear models
Mixed models
Modeller med tilfældige effekter
Modulirum
Monte Carlo studies (MCMC)
Multi-objective optimization
Multivariate metoder
Mål- og integralteori
Måleusikkerhed
Målteori og sandsynlighedsteori
Mængdelære
Nationaløkonomi
Netværksøkonomi
Network optimization
Neurale netværk
Non life insurance in particular
Noncommutative Geometry
OR
Operationsanalyse
Operationsanalyse og økonomi
Operator Algebras
Operator algebra
Optimering
Optimisation Appl
Optimization
Optimization within distribution & transportation
Options
Overlevelsesanalyse
PDE
Partielle Differentialligninger (PDE)
Personal Finance
Prisfastsættelse og anvendelse af derivater
Probability theory and stochastic processes
Production planning
Produkdesign i liv og pension
Produktions- og lagerstyring
Punktprocesser
Raschmodeller
Real Options
Reassurance
Reassurance/genforsikring
Rentestrukturteori
Riemannsk geometri
Risk management
Ruin probability
Rumlig statistik
SAS
Sandsynlighedsregning
Sandsynlighedsregning og matematisk finansiering
Sandsynlighedsteori
Sandsynlighedsteori og stokastiske processer
Simulation
Skadesforsikring
Spatial statistics
Specielle funktioner
Specielt topologi og geometri
Spektralteori
Spilteori
Stat
Statistics/biostat
Statistik
Statistik (anvendt og teoretisk)
Statistik (bayesiansk + frekventistisk statistik)
Statistik og sandsynlighedsregning
Stereologi
Stikprøveundersøgelser
Stochastic modeling
Stochastic optimization
Stochastic processes Statistik (Bayesiansk + frekventistisk statistik)
Stokastisk optimal kontrol
Stokastiske processer
Stokastiske processer i statistik og skadesforsikring
Symbolsk dynamik
Symbolske dynamiske systemer
Systemisk Risiko
Talteori
Teoretisk og praktisk Risk Management
Teoretisk statistik
Theoretical Mechanics
Tidsrække Analyse
Tidsrækkeanalyse
Topologi
Trafik
Transport
Undervisningsmatematik
Videnskabsteori
Videnskabsteori for de matematiske fag
Volatilitets modellering
algebra (ass
analyse
anvendt matematik
anvendt statistik
applications in insurance
asset allocation
asymptotik
bioinformatik
calculus
computational finance
computational statistics
datalogisk relevant matematik
derivater
differentialligninger
diskret matematik
dynamiske systemer
finansieringsmatematik
finanspolitik
forbindelser til talteori
fraktaler
funktionalanalyse
geometri
geometrisk tomografi
grafiske modeller
grafteori
grundkurser i matematik
gruppeteori og algebraisk talteori
harmonisk analyse
herunder lineær algebra
herunder økonomisk integration og EU
historie
homological algebra
i farmaceutisk ind
inkl
kodningsteori
kombinatorik
kompleks analyse
komplekse mangfoldigheder
konjunkturteori
konveks analyse
konveks- og integralgeometri
kreditrisiko
kryptologi
lineær algebra
livsforsikringsmatematik
logik og videnskabsteori
mangfoldigheder
matematikdidaktik
matematikfilosofi
matematikkens filosofi
matematikkens historie
matematisk fysik
matematisk modellering
matematisk relevant datalogi
modellering
mål- og integralteori
mængdelære
naturressourcer og miljø
og nonass
og numerisk analyse
operationsanalyse
operatoralgebra
operatoralgebraer
optionsprisfastsættelse
partielle
polytoper
punktprocesser
regressionsmodeller
rentestruktur
rentestrukturteori og "computational finance"
risk management
rumlige punktprocesser
samspillet mellem økonomisk vækst
sandsynlighedsteori
simulationsbaseret inferens
spec
specielt obligations og rentestrukturteori samt realkreditmarkedet
statistik
stereologi
stokastisk geometri
stokastiske processer
stokastiske processer med diskret tilstandsrum
særligt geometri og topologi
topologi
topologi og analyse
videnskabsteori
wavelets og anvendelser
økonometri