(Logo)
Aalborg University - Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Oversigt over faglige søgeord
)
05
13
14 Algebraisk geometri
15 Lineær algebra
16
17
18
19Kxx
20
26-xx
27
28
30-32 Riemannflader
30-xx
34-xx
35-xx
37
37B10
46Lxx C*-algebraer
53 Differentialgeometri
56
60
62
ALM
Accounting
Algebra
Algebraisk topologi
Algebraisk topologi og differential topologi
Algoritmer
Algoritmik
Analyse
Analyse generelt
Analyse og funktionsanalyse
Analysis on manifolds
Analytisk talteori
Animal breeding
Anvendelser (især indenfor biologi mm)
Anvendt mikroøkonomi
Anvendt statistik
Applied Mathematics
Applied mathematics
Applied maths and stats
Asset-Liability Management
Associative rings and algebras
Bank Regulering
Bank Unionen
Bayesian Statistics
Bayesian analysis
Beslutningsteori
Bioinformatik
Biostatistik
Biostatistik og epidemiologi
Bredt i mikro- og makroøkonomi
Calculus
Category theory
Combinatorics
Commodities
Commutative rings and algebras
Complex Function Theory
Computer Algebra
Constant Mean Curvature
Continuous-Time Finance
Corporate Finance
Credit modelling
Data Mining
Data Science
Data imputation
Derivatives
Didaktik
Differential Geometry
Differential equations
Differential geometri
Differentialgeometri
Differentialligninger
Diffusionsprocesser
Diofantisk approksimation
Directed hypergraphs
Diskret Matematik
Diskret matematik
Dynamisk optimering
Dynamiske systemer
Econometrics
Elementærafdelingens matematik
Elliptiske kurver
Energy Finance
Energy Markets
Energy markets
Energy related applications
Epidemiologi
Ergodeteori
Ergodisk teori
Estimation
Estimation for stokastiske processer
Extreme value theory
Fagdidaktik
Fagdidaktik i matematik
Fejlrettende Koder
Financial Engineering
Finansiel planlægning
Finansiel risikostyring
Finansiel økonometri
Finansiel økonometri og operationsanalyse "til husbehov"
Finansielle markeder
Finansiering
Finansieringsmatematik
Finansieringsteori
Finansmarkeds regulering
Finansmatematik
Forecasting
Forecasting and verification
Forsøgsplanlægning
Fourieranalyse
Fourieranalyse på Euklidiske rum
Fraktaler
Functhonal analysis
Functional Analysis
Functions of a complex var
Funktionalanalyse
Funktionelle data
Funktionsanalyse
GARCH og Ikke-Lineære Modeller
Genetics
Genetik
Genopretning og Afvikling af finansielle institutter
Geometri
Geometri og topologi
Geostatistics
Grafiske modeller
Grafteori
Grundkurser i matematik
Grundlæggende statistik
Gruppe-teori
Gruppeteori
Gröbner baser
Harmonisk Analyse
Harmonisk analyse
Heltalsprogrammering
IRT modeller
Ikke-lineær regression
Integrable Systems
Interactive proof assistant
Internal Model Validation
International økonomi
Inventory models
Inverse Problemer
Inverse problemer/num anal
It og matematisk erkendelse
K- og KK-teori for C*-algebraer
Kapitalmarkeds teori og praksis
Kategoriteori
Kodningsteori
Kodningsteori og algebra
Kointegration
Kompleks analyse
Kompleks funktionsteori
Komplekse funktioner
Kryptografi
Kryptologi
Kvalitetskontrol
Køteori
LP
Latent variabel modeller
Levetidsmodellering
Lie grupper
Lie-grupper
Linear Algebra
Linear/nonlinear time series analysis
Lineær Algebra
Lineær algebra
Lineær programmering
Livsforsikring
Livsforsikringsmatematik
Logic
Logik
Logistik
Loop Groups
Lévy modeller
MCMC metoder
MIP
MSC 26-28
MSN 15
MSN 99
Makroøkonomi
Markov Chain Monte Carlo metoder
Markov Kæder
Markov decision processes
Markovkæder
Matematik
Matematik bredt
Matematik didaktik
Matematik i gymnasiet
Matematik-økonomi
Matematikdidaktik
Matematikhistorie
Matematikkens didaktik
Matematikkens didaktik (Mathematics Education)
Matematikkens filosofi
Matematikkens historie
Matematikundervisning/didaktik
Matematikundervisningens historie
Matematisk Analyse
Matematisk Biologi
Matematisk Finansiering
Matematisk Fysik
Matematisk Modellering
Matematisk Statistik
Matematisk analyse
Matematisk biologi
Matematisk finansiering
Matematisk fysik
Matematisk kommunikation
Matematisk modellering
Matematisk statistik
Matematisk-Fysik
Matematiske modeller
Mathematical Physics
Mathematical biology
Mathematical finance
Mathematical physics
Mathematical programming
McMc
Medicinsk statistik
Medieringsanalyse og kausal inferens
Mikro- og makroøkonomi generelt
Mikroøkonomi
Mixed linear models
Mixed models
Modeller med tilfældige effekter
Modulirum
Monte Carlo Modelling
Monte Carlo studies (MCMC)
Monte-Carlo
Multi-objective optimization
Multivariate metoder
Måleusikkerhed
Målteori
Mængdelære
Nationaløkonomi
Netværksøkonomi
Network optimization
Neurale netværk
Non life insurance in particular
Non-life Insurance
Noncommutative Geometry
Numerisk analyse
OR
Operationsanalyse
Operationsanalyse og økonomi
Operator Algebras
Operator algebra
Operator-algebra
Operatoralgebra
Optimal stopping
Optimering
Optimisation Appl
Optimization
Optimization within distribution & transportation
Options
Overlevelsesanalyse
PDE
Partielle Differentialligninger (PDE)
Partielle differentialligninger
Pension
Personal Finance
Prisfastsættelse og anvendelse af derivater
Probability theory and stochastic processes
Production planning
Produktdesign i liv og pension
Produktions- og lagerstyring
Punktprocesser
QAM
QRM
Quantitative/Mathematical Finance
Raschmodeller
Real Options
Reassurance
Rentestrukturteori
Reserving
Riemannsk geometri
Risk management
Ruin Theory
Rumlig statistik
SAS
SDEer
Sandsynlighedsregning
Sandsynlighedsregning og matematisk finansiering
Sandsynlighedsteori
Semantics
Simulation
Skadesforsikring
Solvency II
Spatial statistics
Specielle funktioner
Specielt topologi og geometri
Spektralteori
Spilteori
Stat
Statistics
Statistics/biostat
Statistik
Statistik (bayesiansk + frekventistisk statistik)
Stereologi
Stikprøveundersøgelser
Stochastic optimization
Stochastic processes Statistik (Bayesiansk + frekventistisk statistik)
Stokastisk optimal kontrol
Stokastiske Dynamiske Systemer
Stokastiske differentialligninger
Stokastiske processer
Surface Theory
Symbolsk dynamik
Symbolske dynamiske systemer
Systemisk Risiko
Talteori
Teoretisk og praktisk Risk Management
Teoretisk statistik
Theoretical Mechanics
Tidsrække Analyse
Tidsrækkeanalyse
Trafik
Transport
UQ
Undervisningsmatematik
Videnskabsteori
Videnskabsteori for de matematiske fag
Videnskabsteori for matematiske Fag
Volatilitets modellering
algebra
algebra (ass
algoritmik
analyse
anvendt matematik
anvendt statistik
applications in insurance
asset allocation
asset pricing
bioinformatik
calculus
computational finance
computational statistics
credit risk
datalogisk relevant matematik
decision science
derivater
derivatives
differential geometri
differentialgeometri
differentialligninger
diskret matematik
dynamical systems
dynamiske systemer
extreme value theory
finansieringsmatematik
finansmatematik
finanspolitik
fixed income
forbindelser til talteori
fraktaler
funktionalanalyse
funktionsanalyse
geometri
geometrisk tomografi
grafteori
groupoider
grundkurser i matematik
gruppeteori
gruppeteori og algebraisk talteori
grænseværdisætninger
harmonisk analyse
herunder lineær algebra
herunder økonomisk integration og EU
heuristikker
historie
homological algebra
i farmaceutisk ind
inkl
integer programming
inverse problemer
kodningsteori
kombinatorik
kompleks analyse
komplekse mangfoldigheder
konjunkturteori
konveks analyse
konveks- og integralgeometri
kreditrisiko
kryptologi
likviditet
lineær algebra
livsforsikring
livsforsikringsmatematik
location problems
logik og semantik
logik og videnskabsteori
markedsanalyse
matematikdidaktik
matematikfilosofi
matematikkens filosofi
matematikkens historie
matematisk finansiering
matematisk fysik
matematisk modellering
matematisk relevant datalogi
matrix teori
mechanics
mikrolokal analyse
modellering
multi-objective optimization
mål- og integralteori
naturressourcer og miljø
numerisk analyse
og nonass
operations research
operationsanalyse
operator algebra
operatoralgebra
operatoralgebraer
optimering
optimization
optionsprisfastsættelse
partielle
polytoper
porteføljeteori
prediktion
probability
programming Languages
punktprocesser
rentestruktur
rentestrukturteori og "computational finance"
risk management
rumlige punktprocesser
samspillet mellem økonomisk vækst
sandsynlighedsteori
sandsynlighedsteori og stokastiske processer
simulationsbaseret inferens
spec
specielt obligations og rentestrukturteori samt realkreditmarkedet
statistik
statistik for stokastiske processer
stereologi
stokastisk geometri
stokastiske processer
stokastiske processer med diskret tilstandsrum
sundhedsøkonomi
synchronization theory
særligt geometri og topologi
topologi
topology
transportation
vehicle routing
videnskabsteori
volatility modeling
wavelets og anvendelser
Økonometri
økonometri